quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

L'ús del català a l'Administració és majoritari a Catalunya i Andorra segons l’IPL 2015

Informe de política lingüística 2015
L'Informe de política lingüística 2015, elaborat per la Direcció General de Política Lingüística, analitza l'ús del català a l'Administració als diversos territoris del domini lingüístic, a partir de la informació obtinguda en diverses enquestes. 
A Andorra la llengua usada als comuns és majoritàriament el català (86,2%). A Catalunya és sensiblement superior l’ús del català (50,5%), i no pas el del castellà, mentre que el percentatge d’ús del català a les Illes Balears i la Franja (40,6% i 38,8%, respectivament) és inferior a l’ús del castellà. A l’Alguer i la Catalunya del Nord l’ús de l’italià i el francès, respectivament, és hegemònic a l’Administració local, tot i que a l’Alguer l’ús del català, sobretot combinat amb l’italià, té certa presència minoritària. 

[Font: www.gencat.cat]

Nenhum comentário:

Postar um comentário