quinta-feira, 6 de junho de 2024

L’Assemblea francesa aprova obligar les escoles a oferir l’ensenyament de les llengües dels territoris d’ultramar

La mesura es proposa lluitar contra els alts índexs d’abandonament escolar i analfabetisme
 

L’Assemblea Nacional francesa va aprovar el dijous passat una proposició de llei que obliga als centres educatius a oferir l’ensenyament de les anomenades “llengües regionals” als territoris d’ultramar. La proposició, presentada pel diputat de la Polinèsia Francesa Frédéric Maillot, demana “a les escoles dels centres d’ultramar que proposin sistemàticament un ensenyament de llengua regional” per combatre l’abandonament escolar i l’analfabetisme.

L’índex d’analfabetisme als territoris d’ultramar arriba al 30%, un percentatge molt superior a l’11% de l’Hexàgon, segons va remarcar Maillot, que en la seva intervenció al Parlament va explicar que, després d’haver abandonat els estudis, la seva “llengua criolla” l’havia “salvat d’haver-se ofegat en la ignorància”. Maillot va afegir que els estudis demostren que els alumnes escolaritzats en línies bilingües tenen més possibilitats d’èxit escolar.

El diputat bretó Paul Molac, ponent de la Llei de Protecció patrimonial i promoció de les llengües regionals, coneguda com a Llei Molac, aprovada per l’Assemblea Nacional el 21 de maig del 2021, s’ha felicitat per l’aprovació de la proposició de llei, que encara ha de passar pel Senat, i ha recordat que França “en imposar una llengua única –el francès– des de la Revolució Francesa, ha volgut impedir tota forma de diversitat en la República”. “Aquesta visió ha tingut com a conseqüència estigmatitzar les persones amb una llengua materna que no és el francès i, tot això per a una visió estrictament ideològica”. Molac ha advertit que “la lluita per la preservació i la promoció de les nostres llengües és encara lluny de guanyar-se” i ha exigit la reforma de l’article 2 de la Constitució francesa, que estableix el francès com a “llengua de la República” i serveix d’excusa a molts polítics i funcionaris francesos per discriminar les altres llengües.

 

[Foto: intervenció de Frédéric Maillot a l’Assemblea Nacional Francesa / Assemblea Nacional - font: www.diaridelallengua.cat]

Sem comentários:

Enviar um comentário