quinta-feira, 29 de junho de 2017

judicialitzar v tr


Primera documentació: 30/11/1994
Tipussufixació
ContextosEls mitjans de comunicació i els jutges dicten cada cop més els calendaris institucionals i obliguen els polítics a modificar els discurs [...]. La política es judicialitza i es mediatitza a tots els nivells. [Avui, 30/11/1994]
Per tant, no s’ha de judicialitzar la política, però tampoc no s’ha de polititzar la justícia. [La Vanguardia, 28/02/2017]
ObservacionsTot i que aquest verb es documenta des de mitjans dels anys 90 del segle xx, la seva freqüència a la base de dades de l’Observatori augmenta considerablement a partir de 2013. Amb el verb judicialitzar, format per sufixació, doncs, es designa l’acció de portar per via judicial un afer que es podria resoldre per una altra via, generalment política, però que demana que les dues parts implicades estiguin disposades a asseure’s a parlar i arribar a un acord.

[Font: neolosfera.wordpress.com]

Nenhum comentário:

Postar um comentário