quinta-feira, 22 de junho de 2017

tunejar v tr


Primera documentació: 2/07/2004
Tipussufixació
ContextosEl Barcelona Tuning Show serà una oportunitat per descobrir i admirar els millors vehicles tunejats en el saló mes important d’Espanya. [El Periódico, 31/10/2007]
Recomanat per a qui ja tingui altres serveis i vulgui acabar de tunejar el seu cartipàs televisiu pagant un suplement realment baix. [Ara, 15/12/2016]
ObservacionsEl mot tunejar s’ha format a partir del verb anglès to tune ‘afinar’ ‘ajustar’, al qual en català s’ha afegit el sufix verbalitzador -ejar. Aquest verb es fa servir especialment en l’àmbit automobilístic amb el significat de ‘modificar l’aspecte o les característiques tècniques d'un vehicle amb la voluntat d’adaptar-lo als gustos del propietari’ (Cercaterm). Com podem veure, però, també es fa servir en altres contextos amb el mateix sentit d’adaptar o personalitzar alguna cosa.
La moda d’aquest fenomen ha impulsat que des de ja fa uns anys a Barcelona se celebri una fira dedicada a aquest sector de l’automoció, el Barcelona Tuning Show, un esdeveniment que també té lloc en altres ciutats del món.

[Font: neolosfera.wordpress.com]

Nenhum comentário:

Postar um comentário